TREBALLS P�BLICS UNITAS
Avda. Consell de la Terra, 14-16
AD700 Escaldes-Engordany
Principat d'Andorra
T. +376 737550 � F. +376 835474Copyright © 2024 Unitas - Tots els drets reservats
Treballs públics
Obra civil
Altres serveis

MOVIMENTS DE TERRES i Túnels i pous:

     - Túnels I pous de gran profunditat

ESTRUCTURES CONTENCIÓ DE TERRES:

     - Murs de maçoneria en morter o en formigó, escullera i gavions
     - Murs de formigó en massa, armat o ciclopi

PONTS, VIADUCTES I GRANS ESTRUCTURES i Demolicions i enderrocs:
EDIFICACIONS:


     - Demolicions I enderrocs

OBRES HIDRÀULIQUES:

    
- Recs
     - Clavegueres I col•lectors
     - Dipòsits d’aigua fins a 100 m3 de capacitate
     - Abastament d’aigua.Xarxes de distribució d’aigua
     - Estacions de depuració d’aigües residuals
     - Treta de neu
     - Estacions de potabilització d’aigües

OBRES VIÀRIES

OBRES DEL SUBSÒL i Col·locació de malla en talussos, bulons i ancoratges:

     - Pilotatges, micropilots, injeccions, jet grouting i sondeigs
     - Col•locació de malla en talussos, bulons I ancoratges passius
     - Hidrosembra de talussos, jardinería i plantacions d’arbres
     - Ancoratges actius

INSTAL•LACIONS ELÈCTRIQUES

| |